Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi

Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının değişmesine ve farklılaşmasına, buna bağlı olarak da ihtiyaçlarının artmasına yol açmıştır. Bütün bunların sonucu olarak, insanların tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yüklerini hafifletebilmek için Profesyonel Yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Şeffaf Yönetim

Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak da bireylerin tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için Profesyonel Apartman Yönetimi, Profesyonel Site Yönetimi gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Şeffaf Yönetim

Nüfusu 18 milyona yaklaşan ve Türkiye’nin en çok göç alan şehri olan İstanbul‘da hızla artan bina sayısına paralel olarak, profesyonel bina yönetimi yapan şirketlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Siz de Profesyonel apartman yönetimi ve de profesyonel site yönetimi hizmetlerini ŞEFFAFLIK ilkesinden ödün vermeden sunan TOSAT Danışmanlık‘ı tercih edin.

previous arrow
next arrow
Slider

Profesyonel Apartman Yönetimi

profesyonel apartman yönetimi

Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının / iş yerlerinin değişmesine & farklılaşmasına, buna bağlı olarak da ihtiyaçlarının artmasına yol açmıştır. Bütün bunların sonucu olarak da, insanların tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yüklerini hafifletebilmek için Profesyonel Yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. TOSAT Danışmanlık firması olarak kat maliklerinin yükünü hafifletmek için profesyonel apartman yönetimi ve profesyonel site yönetimi hizmetlerini sunuyoruz.

Şeffaf Yönetim

Bir apartmanda / sitede, kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kat maliklerinin arasından seçebilir veya dışarıdan bir kişiye (veya firmaya) yaptırabilir. Nüfusu 18 milyona yaklaşan ve Türkiye’nin en çok göç alan şehri olan İstanbul‘da hızla artan bina sayısına paralel olarak, profesyonel bina yönetimi yapan şirketlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Siz de Profesyonel bina yönetimi hizmetlerini ŞEFFAFLIK ilkesinden ödün vermeden sunan TOSAT Danışmanlık‘ı tercih edin.

Yönetim Teklifi Alın

TEKLİF AL ” sayfamızda bulunan formu doldurup bize yollayın veya bize telefon veya e-posta yoluyla ulaşın. Apartmanınızın yönetimi için size en kısa sürede teklifimizi sunalım.

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Hizmetleri

Apartmanınızın /sitenizin giderlerini nasıl paylaştırılacağını, aidat tahsilatını ve işletme projesi hazırlamayı dert etmeyin. Profesyonel apartman yöneticiliği ve profesyonel site yöneticiliği hizmetleri için profesyonel bina yönetimi firmalarını tercih eden eden apartmanlarda ve sitelerde, konut sahipleri çok daha huzurludur ve komşular arası gerilim minimum düzeydedir. Profesyonel bina yönetimi denilince akıla sadece evrak işlemek gelmemelidir.

PROFESYONEL APARTMAN YÖNETİMİ HAKKINDA

1) Apartmanınızda/ Sitenizde yapılan Genel Kurulda yöneticiliğe şirketimizin seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütür.

2) Apartmanınız / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak (Kat Mülkiyeti Kanunu- Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir. Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.

3) Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır. Gayrimenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.

Ana gayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır.

Gündem hazırlanarak kat malikleri kurulu toplantıya çağrılacak (KMK-Madde 29), alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir.

DUYURULAR

Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.

BELGELERİN SAKLANMASI

Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır.

Profesyonel Yönetim Teklifi İsteyin – En kısa sürede size yönetim teklifimizi sunalım.

Referanslarımız : Profesyonel Bina Yönetimi Hizmetleri için TOSAT Danışmanlık ‘ı tercih eden binaların listesini görün.

Hakkımızda : Firmamız ve çalışanlarımız hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

İletişim : İletişim Bilgilerimize ulaşabilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanunu konusunda detaylı bilgiler (örnek yargıtay davaları) bulabileceğiniz sitemiz Profesyonelyoneticilik.com açılmıştır.