Neden Profesyonel Yönetim?

Home » YAZILAR » KAT MÜLKİYETİ » Neden Profesyonel Yönetim?

Neden Profesyonel Yönetim ?

İş yerleri ve yaşam alanları (apartman ve siteler başta olmak üzere) ekonomi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişmeye ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Site ve apartman sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için profesyonel apartman yöneticiliği gereksinimi ortaya çıkmıştır. Komşuluk İlişkileri Yaşam kalitesinin yüksek olduğu büyük şehirlerde komşuluk ilişkileri zamanla zedelenmiştir. Her apartmanda ve sitede sorunlar çıkabilir, hele ki apartman yöneticisi apartman sakinlerinden biriyse sorun daha da büyür ve komşuların arasını açıp, geri dönülemez kırgınlıklar oluşmasına neden olabilir.

profesyonel yönetim

Apartmanların, sitelerin hatta iş merkezlerinin profesyonel yönetimi tercih etmesi komşularla olan sürtüşme ve kırgınlıkları minimum düzeye indirgemiş buna bağlı olarak da apartman ve site içi huzuru getirmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nda komşuluk ilişkilerini düzenleyen çeşitli hükümler bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ’nun 18. Maddesinden belirtildiği üzere apartman içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinleri öncelikle yönetim tarafından uyarılır, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Yıllardır aynı apartman veya site içerisinde yaşadığınız, her gün yüz yüze baktığınız komşularınızdan biri veya birkaçının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda apartman yöneticisinin yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinlerini önce uyarma sonra da dava yoluna gitme yetkisi vardır. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak tartışmalar ciddi boyutlara ulaşıp, komşularınızla aranızda bir daha onarılmayacak küskünlüklere sebep olabilir. Apartman ve site içerisinde huzurunuzun sürekliliği için siz de apartmanınızın ve sitenizin yönetimini profesyonellere devredebilirsiniz.

Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan, apartman yönetimi ve site yönetimi hizmetleri sunan firmaların sayısı gitgide artmaktadır. Nüfusu 16 milyonun üzerinde ve sürekli göç alan bir şehir olan İstanbul’da, yüksek binaların, çok konutlu sitelerin artmasıyla, profesyonel apartman yönetimi ve profesyonel site yönetimi hizmetlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. TOSAT Danışmanlık olarak bizi rakiplerimizden ayıran en önemli fark, profesyonel yönetim hizmetlerini sunarken şeffaflıktan ödün vermememizdir.

PROFESYONEL YÖNETİCİLİK TEKLİFİ ALIN

TOSAT Danışmanlık, ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına sonucu bireylerin tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için 1 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştur. TOSAT Danışmanlık olarak profesyonel apartman yöneticiliği ve profesyonel site yöneticiliği hizmetleri sunuyoruz.

Yorum Yazın