ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE KAT MALİKLERİ KURULU

Home » YAZILAR » ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ » ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE KAT MALİKLERİ KURULU

Kat Malikleri Kurulu Görev ve Yetkileri / Kat Malikleri Kurulu Toplantı Zamanı

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27. maddesinde şu ifade yer almaktadır:

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, yine bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Anagayrimenkul, Kat Mülkiyeti Kanunu‘na göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar:

1)Kat malikleri kurulu veya genel kurul

2)Yönetici veya yönetim kurulu

3) Denetçi veya denetim kurulu

Kat Malikleri Kurulu Görev ve Yetkileri

Kat Malikleri Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek

Yönetmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek

Anagayrimenkulü sigorta ettirmek

Anagayrimenkulde yapılacak yenilik ve ilavelere karar vermek

Temliki tasarruflar ve önemli yönetim işleriyle ile ilgili karar almak

Binada yöneticiye veya yönetim kuruluna verilenler dışında kalan yönetim iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak

Yönetici veya yönetim kurulu tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak

İşletme projesi hakkında karar vermek

Belirtilen zamanlarda hesaplarım incelemek

Yönetici veya yönetim kurulunun ibrası hakkında karar vermek

Yönetici veya yönetim kurulunu denetlemek. Gerekiyorsa bu denetim işi için denetçi veya denetim kurulu tayin etmek

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetimden ötürü kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yönetici / yönetim kurulu arasında çıkabilecek olası anlaşmazlıkları çözümleyerek karara bağlamak.

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Zamanı

Olağan Toplantı: Kat malikleri kurulu sende 1 (bir) defadan az olmamak üzere apartman yönetim planında belirtilen zamanlarda, eğer apartman yönetim planında toplantı zamanı hususunda belli bir zaman gösterilmemiş ise, her takvim yılının ilk ayı içerisinde olağan olarak toplanır.

Olağanüstü Toplantı: Apartman yönetim planında belirtilen zamanda veya belirtilmemiş ise ve de Ocak ayında da yapılmamışsa, olağanüstü toplantı yapılır. Ayrıyeten önemli bir sebebin çıkması halinde de olağanüstü toplantı yapılabilir. Bu durumda, yöneticinin / yönetim kurulunun, denetçinin / denetim kurulunun veya kat maliklerinin üçte birinin istemi gerekmektedir.

TOSAT Danışmanlık firması olarak yönettiğimiz apartman ve sitelerde verdiğimiz hizmetler

Yöneticiliğini yaptığımız binalar için: Referanslarımız

Yorum Yazın