ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE KAT MALİKLERİ KURULU

Home » YAZILAR » Uncategorized » ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE KAT MALİKLERİ KURULU

Kat Malikleri Kurulu Görev ve Yetkileri / Kat Malikleri Kurulu Toplantı Zamanı

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27. maddesinde şu ifade yer almaktadır:

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, yine bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Anagayrimenkul, Kat Mülkiyeti Kanunu‘na göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar:

1)Kat malikleri kurulu veya genel kurul

2)Yönetici veya yönetim kurulu

3) Denetçi veya denetim kurulu

Kat Malikleri Kurulu Görev ve Yetkileri

Kat Malikleri Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Yönetmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Anagayrimenkulü sigorta ettirmek
 • Anagayrimenkulde yapılacak yenilik ve ilavelere karar vermek
 • Temliki tasarruflar ve önemli yönetim işleriyle ile ilgili karar almak
 • Binada yöneticiye veya yönetim kuruluna verilenler dışında kalan yönetim iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak
 • Yönetici veya yönetim kurulu tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak
 • İşletme projesi hakkında karar vermek
 • Belirtilen zamanlarda hesaplarım incelemek
 • Yönetici veya yönetim kurulunun ibrası hakkında karar vermek
 • Yönetici veya yönetim kurulunu denetlemek. Gerekiyorsa bu denetim işi için denetçi veya denetim kurulu tayin etmek
 • Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetimden ötürü kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yönetici / yönetim kurulu arasında çıkabilecek olası anlaşmazlıkları çözümleyerek karara bağlamak.

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Zamanı

Olağan Toplantı: Kat malikleri kurulu sende 1 (bir) defadan az olmamak üzere apartman yönetim planında belirtilen zamanlarda, eğer apartman yönetim planında toplantı zamanı hususunda belli bir zaman gösterilmemiş ise, her takvim yılının ilk ayı içerisinde olağan olarak toplanır.

Olağanüstü Toplantı: Apartman yönetim planında belirtilen zamanda veya belirtilmemiş ise ve de Ocak ayında da yapılmamışsa, olağanüstü toplantı yapılır. Ayrıyeten önemli bir sebebin çıkması halinde de olağanüstü toplantı yapılabilir. Bu durumda, yöneticinin / yönetim kurulunun, denetçinin / denetim kurulunun veya kat maliklerinin üçte birinin istemi gerekmektedir.

TOSAT Danışmanlık firması olarak yönettiğimiz apartman ve sitelerde verdiğimiz hizmetler

Yöneticiliğini yaptığımız binalar için: Referanslarımız

Yorum Yazın