Kat Mülkiyeti Nedir ? KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI

Home » YAZILAR » KAT MÜLKİYETİ » Kat Mülkiyeti Nedir ? KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI

Kat Mülkiyeti Nedir ?

Kat Mülkiyeti Nedir? – Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı – GENEL KURAL

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. 

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.

kat mülkiyeti, kat irtifakı

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Kat Mülkiyeti yalnız bir parsel üzerindeki bağımsız bölümlerle ilgili olarak kurulabilir. Birden çok parsel üzerindeki bağımsız bölüm malikleri arasındaki uyuşmazlık , eğer varsa aralarındaki sözleşmenin hükümlerine ve genel esaslara göre çözümlenir.
  • Birden çok parsel üzerindeki yapılarda yer alan bağımsız bölüm malikleri bir araya gelerek ortak bir kat mülkiyeti kuramayacaklarından; aralarındaki uyuşmazlıklar Kat Mülkiyeti Yasası’na göre çözümlenemez. 
  • Bağımsız bölümlerin projeye uygun hale getirilmesi davası Kat Mülkiyeti Yasası kapsamındadır.
  • Ortak yerlerdeki onarımın bedelinin tahsili istemine ilişkin davada, Kat Mülkiyeti Yasası uygulanır.
  • Bir taşınmazda Kat Mülkiyeti kurulabilmesi için, üzerindeki yapıların tamamlanmış olması gerekir.
  • Bağımsız bölümde köpek beslenmesinin önlenmesi davasında Kat Mülkiyeti Yasası uygulanmaz. Bu tip bir davaya komşuluk hukuku hükümleri çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılır.
  • Kat Mülkiyeti kurulunca satış vaadi geçersiz olur.
  • Anataşınmaz dışındaki arazinin bahçeye dahil edilmesinde yapılan masraflar ortak gider değildir.

TOSAT DanışmanlıkTahir Selçuk Timur

TOSAT Danışmanlık, ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının değişmesine, farklılaşmasına ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarının artması sonucu bireylerin tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için 1 Haziran 2013 tarihinde kurulmuştur.

TOSAT Danışmanlık İletişim Bilgileri

Caferağa Mahallesi Tuğlacı Emin Bey Sk. No:21 D:4

Kadıköy / Istanbul

Tel: 0 (216) 347 00 06

Faks: 0 (216) 347 00 09

E-Posta: mail@apartmanyoneticim.com

E-Posta(2): info@tosatdanismanlik.com

Web Sitesi: http://www.tosatdanismanlik.com

Profesyonel Yönetim Teklifi Al

Yorum Yazın