Pastane Olarak Kullanılan Dükkan ile İlgili Yargıtay Kararları

Home » YAZILAR » YARGITAY KARARLARI » Pastane Olarak Kullanılan Dükkan ile İlgili Yargıtay Kararları

Pastane Olarak Kullanılan Dükkan ile İlgili Yargıtay Kararları

* Pastanede Video – Televizyon İzlemenin Kuralı

“Davalının pastane olarak kullandığı bağımsız bölümde izlenen televizyon ve video yayını sebebiyle etrafına ve pasajın müşterilerine herhangi bir rahatsızlık verip vermediğini saptamanın, bu husus saptandığı takdirde de video / televizyonun bir işyerinde bulundurulmasının ayrıca yasaklanmadığı da dikkate alınarak bu rahatsızlığın bertaraf edilmesi için tedbirleri saptamak ve davalıya bu konuda Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi uyarınca ihtarda bulunmak olmalıdır. Gerekli tahkikat tamamlanmadan televizyon ve video gösteri yeri olarak kullanılmayan  pastane niteliğindeki bağımsız bölümde video bulundurulmasını yasaklayan şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.”

Pastane Olarak Kullanılan Dükkan, dükkan pastane, apartmanda pastane

* Depolu Dükkanda Pasta – Börek İmalatı 

“Depo dükkanda pasta ve börek imalatı yapılması, mesken olan diğer bağımsız bölümleri rahatsız ederse, bu faaliyete son evrilmesine karar verilebilir.”

*Fırın  Bacasından Çıkmakta olan Yüksek Isının Bağımsız Bölümlere Zarar Vermesi Durumu

” Fırın bacasından çıkan yüksek ısının, diğer bağımsız bölümlere  verdiği zarar ve rahatsızlığın giderilebilmesi için alınması gereken önlemler mutlaka yerinde araştırılmalı, dışarıdan alınacak önlemlerle rahatsızlığın giderilmesine olanak bulunmadığı saptanırsa, mevcut fırın bacasının kullanılmasının menine karar verilmelidir.”

*Fırının Gece Gürültüsü 

Fırının özellikle geceleri rahatsızlık verici gürültüler çıkarması hayatın olağan akışı olduğu dikkate alınarak gürültünün tahammül edilebilir düzeye indirilmesi için gereken önlemlerin bilirkişi marifeti ile belirlenmesi, ve belirlenen önlemlerin yerine getirilmesi için davalıya süre verilmesi gerekir.

Yönetim Teklifi Alın

Yorum Yazın