Terasta Yapılacak Değişiklikler ile İlgili Yargıtay Kararları

Home » YAZILAR » YARGITAY KARARLARI » Terasta Yapılacak Değişiklikler ile İlgili Yargıtay Kararları

* Terasın Üstünün Kapatılması – Terasta Değişiklik

“Bir zararın giderilmesi için birkaç türlü çare var ise, bunlardan en az giderle ve yapının görünüşü, bozmayacak ve yeniden bir teras yapımı gerektirmeyecek olanı seçilmelidir. Bilirkişilerin gösterdiği çareler arasında izolasyon ile zararın giderilmesi de vardır. Böyle bir imkan var iken Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nun 19. madde hükmü göz önünde tutulmadan yapılan mimari durumu değiştirici nitelikte terasın üstünün kapatılması kabul edilemez.”

terasta yapılacak değişiklikler, terasın üstünün kapatılması

*Terasta Değişiklik Yapılmasına İzin Verme Durumu

“__/__/ ____ tarihli, yönetim kuruluna verilen dilekçe ile, terasın üst ve yanlarının davacı tarafından kapatılmasına muvafakat verilmiş ve bu muvafakatname 5 numaralı daire sahibi olan davalı tarafından da “Oda haline konulmaması şartıyla EVET” denilerek imzalanmış ve bu imza inkar edilmiştir. Bilirkişi raporunda bu eklemenin oda niteliğinde olmadığı açıklandığına göre, bu yapıya karşı öne sürdüğü itiraz ve çekişmelerin kaldırılması gerekir.”

Yorum Yazın