DENETÇİ SEÇİMİ ile İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Home » YAZILAR » ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ » DENETÇİ SEÇİMİ ile İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Denetçi Seçimi

Denetçi seçimi konsuunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus seçimin kat malikleri arasından yapılması gerekliliğidir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine uygun olarak 3 apartman yöneticisi dışarıdan seçilebilir. Diğer yönden, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41. maddesinin 3. fıkrası gereğince kat malikleri kurulu denetim işini kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna yaptırabilir.

denetçi seçimi, denetici seçimi, apartman denetçisi

Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Denetçi Seçimi ile İlgili Yargıtay Kararı – Y.18 HD 2723-4447

“Kat malikleri kurulunca alınan kararda kat maliki olmadığı belirlenen B.M. denetçi seçilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun41. maddesine göre kat maliklerinin kendi aralarında bir kişiyi sayı ve arsa payı çoğunluğu ile denetici olarak seçebilecekleri öngörüldüğünden kat maliki olmayan kimselerin denetici olarak seçilmeleri mümkün değildir”

TOSAT DANIŞMANLIKYÖNETİM TEKLİFİ ALIN

Yorum Yazın