ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ

Home » ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ

ANAGAYRIMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI ve ZARARDAN SORUMLULUK

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 19: Kat Malikleri, anagayrımenkulün bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdular. (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım vetesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılmasıgerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmişolması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve ... DEVAMINI OKUYUN...

DENETÇİ SEÇİMİ ile İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Denetçi Seçimi Denetçi seçimi konsuunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus seçimin kat malikleri arasından yapılması gerekliliğidir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine uygun olarak 3 apartman yöneticisi dışarıdan seçilebilir. Diğer yönden, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 41. maddesinin 3. fıkrası gereğince kat malikleri kurulu denetim işini kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna yaptırabilir. Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her ... DEVAMINI OKUYUN...

Anagayrımenkul Yönetimi – Pratik Bilgiler ve Soru & Cevap

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 27:Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Anagayrımenkul Yönetimi Pratik Bilgiler Eski yöneticinin defter ve belgeleri yeni yöneticiye vermesi gerekir.Anayapıda ferdi mülkiyete geçildikten ve kat mülkiyeti tesis edildikten sonra kooperatif temsilcisinin  Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine dayalı dava hakkı kalmaz.Bitişik de olsa birden çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz ise de, paydaşlar ortak tesis için sözleşebilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat maliki bununla bağlı olur.İki ayrı parsel üzerindeki ... DEVAMINI OKUYUN...

ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE KAT MALİKLERİ KURULU

Kat Malikleri Kurulu Görev ve Yetkileri / Kat Malikleri Kurulu Toplantı Zamanı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 27. maddesinde şu ifade yer almaktadır: Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, yine bu kurul tarafından kararlaştırılır. Anagayrimenkul, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar: 1)Kat malikleri kurulu veya genel kurul 2)Yönetici veya yönetim kurulu 3) Denetçi veya denetim kurulu Kat Malikleri Kurulu'nun Görev ve Yetkileri Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek Yönetmelik yapmak ve ... DEVAMINI OKUYUN...