SORU – CEVAP

Home » SORU - CEVAP

Komşu Hakları – Soru Cevap

1) Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girme gereksinimine ne ad verilir? a) Oturma mecburiyeti b) Sigorta mecburiyeti c) İcra mecburiyeti d) Mahkeme mecburiyeti e) Müsaade mecburiyeti CEVAP: E - Müsaade mecburiyeti 2) Mesken olan bir yerde aşağıdakilerden hangisi açılamaz? a) Mühendislik bürosu b) Diş kliniği c) Avukat yazıhanesi d) Muhasebe bürosu e) Diş muayenehanesi CEVAP: B - Diş Kliniği DEVAMINI OKUYUN...

Anagayrımenkul Yönetimi – Pratik Bilgiler ve Soru & Cevap

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 27:Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Anagayrımenkul Yönetimi Pratik Bilgiler Eski yöneticinin defter ve belgeleri yeni yöneticiye vermesi gerekir.Anayapıda ferdi mülkiyete geçildikten ve kat mülkiyeti tesis edildikten sonra kooperatif temsilcisinin  Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine dayalı dava hakkı kalmaz.Bitişik de olsa birden çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz ise de, paydaşlar ortak tesis için sözleşebilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat maliki bununla bağlı olur.İki ayrı parsel üzerindeki ... DEVAMINI OKUYUN...