Kat İrtifakının Kurulması Dilekçe Örneği

Home » Kat İrtifakının Kurulması Dilekçe Örneği

Kat İrtifakının Kurulması için Dilekçe Örneği

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
Tapunun ………………… ili, …………………………. ilçesi,…………………… mahallesi,………………………sokakta,…………….pafta,………………ada, ……………………parsel    …/…/…… tarih …………….. kütükte kayıtlı imar parselli arsamızın üzerine kagir apartman inşa edeceğiz. Proje gereği olarak bodrum kat spor salonu, zemin kat lokanta, asma kat dükkan ve dükkanların üstü mesken, işyeri olarak da………… daireli apartmana ait gerekli olan belgeler birlikte sunulmuştur. Kat irtifakının kurulması için gereğini arz ederiz.Tarih:…/…/……
SaygılarİmzaEk Dosyalar:1) Proje2) Hisse sahibinin ad ve soyadı, binadaki bağımsız bölüm sayısı,arsa payı, bulunduğu kat, niteliği ve eklentileri3) Yönetim Planı

Önemli Bilgiler:

  • Yetkili tapu sicil müdürlüğü, taşınmazın bulunduğu yer tapu sicil müdürlüğüdür.
  • Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifakı hakkıdır. Arsa payının devrinde kat irtifakı da devredilmiş olur.
  • Kat irtifakı, resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.
  • Kat irtifakının kurulabilmesi için taşınmazdaki malik veya maliklerin bir dilekçe ile tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Kat irtifakının kurulabilmesi için anataşınmaz henüz yapılmamış veya tamamlanmamış olması gerekmektedir. Binanın bitiminde irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya birkaç kişinin müracaatı üzerine kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilir.
  • Kat irtifakı anayapının  tamamında kurulmalıdır.
  • Kat irtifakının kurulması idari bir işlemdir. Mahkeme kararı ile kurulmaz.
  • Ortak yerlerin kullanım şekli, yönetim planı, kat malikleri kurulunca saptanır.
  • Yapı fiilen tamamlanmamış ve bağımsız bölümlerden üçte ikisi kullanılmaya başlamış ise anayapının yönetiminde Kat Mülkiyeti Yasası kuralları uygulanır.
kat irtifaklı tapu örneği, kat irtifakı dilekçe, kat irtifakı dilekçe örneği, kat irtifakının kurulması