EKLENTİNİN TAPUYA TESCİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Home » EKLENTİNİN TAPUYA TESCİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

EKLENTİNİN TAPUYA TESCİLİ ÖRNEK DİLEKÇE

SULH HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’NA,

DAVACI:

DAVALI:

DAVA: Garajın, bağımsız bölüme eklentisinin tescili

……..Mahallesi, ……….Sokağı No:…………… adresindeki …………ada ……………..parseldeki taşınmazdaki ……numaralı bağımsız bölümün malikiyim. Onaylı ana yapı projesinde gösterilen garaj eklentisi tapuya eklenti olarak tescil edilmediğinden, tapuya tescili için yargı organına başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Kat Mülkiyeti Kanunu m.2,6,15 ve ilgili kaynaklar

DELİLLER: Anayapı projesi, tapu kaydı, bilirkişi beyanı

SONUÇ: Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında sunulacak deliller göz önüne alınarak bağımsız bölümüne garaj eklentisinin tescili ile yargılama gideri ve masrafların alınmasını arz ederim.

Saygılarımla,

TARİH:…./…./……..

İmza:


Önemli Dipnot 1: Dava taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine açılır.

Önemli Dipnot 2: Dava diğer kat malikleri aleyhine açılır

eklentinin tapuya tescili, eklentinin tapuya tescili dilekçesi, eklentinin tapuya tescili dilekçe örneği