Kapıcı Konutunun Boşaltılması Örnek Dilekçe

Home » Kapıcı Konutunun Boşaltılması Örnek Dilekçe

SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

DAVACI:

DAVALI:

DAVA: Kapıcı Konutunun Boşaltılması

OLAYLAR

Davalı ………………….. ………………………………., bina sakinleriyle iyi geçinemeyip mahkemelik olduğundan …./…./…….. tarihinde toplanan kat malikleri kurulunda işinden çıkarılmasına karar verilmiş ve bu nedenle kapıcı konutunun tahliyesine karar verilmiş ise de davalı taşınmazı boşaltmadığından tahliyesi için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler: 6570 s.Y – 634 s.Y & ilgili kaynaklar

Deliller: Mahkeme kararı, Apartman karar defterindeki kat malikleri kararı, iş sözleşmesi ve de tanıklar

Yukarıda arz etmiş olduğumuz deliller ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak davalının taşınmazdan tahliyesi ile masrafların alınmasını arz ederim.

…./…./………

Saygılar,

İMZA


Önemli Notlar:

  1. Dava, taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır.
  2. Kapıcının taşınmazdan çıkarılması ve işine son verilmesi kat maliklerinin kararı ile olur.