Konut Kapıcıları Yönetmeliği Örneği

Home » Konut Kapıcıları Yönetmeliği Örneği

Örnek Konut Kapıcıları Yönetmeliği

1) Kapıcı bu talimata yazıldığı şekilde binanın ve bahçenin muhafaza, bakım, temizlik, emniyeti ile bina sakinlerinin yapılmasından yöneticiye karşı sorumludur.
2) Kapıcı, kışın binanın kalorifer tesislerini usulüne uygun olarak çalıştıracak. Bakımını ve temizliğini özenle yapacak, elinde olmayan sebeplerle meydana gelen arızaları en kısa sürede bina yöneticisine bildirecektir. Bina dahilinde ısı derecesinin, belediye nizamlarına uygun bulundurulmasını sağlar, böylelikle yakıt israfını önlemiş olur. Kalorifer tesislerine kendisinden başka kimseye el sürdürmez. Her türlü sorumluluk doğrudan doğruya şahsına ait olduğundan kalorifer yakma belgesini de yöneticiye teslim edecektir.

3) Kapıcı, bahçenin temizliğinden ağaç, çiçek ve çimenlerin sulanmasından ve düzenli bulunmasından sorumludur.
4) Kapıcı her gün en üst kattan başlayarak, zemin kat ve kalorifer dairesi ile bahçe giriş yollarını silip süpürür. Bu temizliği haftada 1 kez deterjan veya benzeri maddelerle yapar.
5) Kapıcı, çöp torbalarını her akşam saat __.__ ‘da dairelerden alır. Apartman çöplüğünün kapaklarını daima kapalı, etrafını ve üstünü temiz tutar, yazın koku ve sinek yapmaması için yıkar ve ilaçlar.
6) Kapıcı, su, elektrik ve doğalgaz saatleri posta kutuları paspaslar ve apartmanın her türlü demirbaş malzemesinin muhafaza ve emniyetinden sorumludur. Binanın umumi su boruları, saçaklar, anten, sıvalar, duvarlar, camlar, vs.’yi kontrol eder,tamire muhtaç hususları derhal yöneticiye bildirir. Ayrıca elektrik, doğalgaz ve su tesisatında vuku bulacak arızaları derhal yöneticiye ve kat maliklerine duyurur.
7) Kendisi, karısı ve çocukları daima çok temiz ve düzgün kıyafetle bulunur. Kalorifer dairesini, sığınağı ve kendi dairesini her zaman temiz tutar. Kendiliğinden değişiklik ve tesisat ilavesi yapamaz.
8) Kapıcı banyo yapmak veya çamaşır yıkamak için akrabası da olsa hiç kimseyi kendi dairesine alamaz. İkinci dereceye kadar, bu derece dahil akrabalarını belli süreler içinde evinde misafir edebilir.
9) Kapıcı apartmana dilenci, satıcı ve şüpheli hiçbir kimseyi kedi, köpek ve emsali hayvanları sokmaz. Apartman sakinleri ve misafirlerinden başkasının bahçeye girmesine ve oturmasına müsaade etmez.
10)  Kapıcı genel emniyet bakımından apartmanın dış kapısının geceleri saat 23.00’da kapalı olup olmadığını kontrole der, yanmakta olan (otomatik olmaması durumunda) elektrikleri söndürür.
11) Kapıcı apartmanın sakinlerinin ihtiyaçlarını şu şekilde sağlar:
       a) Her sabah en geç saat 08.00’da ekmek ve gazete dağıtımını yapar, daha sonra 15.30’da ikinci servisi yapar.       b) Bunun dışında acele ve zaruri hastalık, ilaç aldırılması ve buna benzer hallerde her daire çağırdığı zaman ayrıca gelerek ihtiyaçlarını karşılar. Kuyrukta uzun zaman beklemeyi gerektirecek yerlerden alışveriş yapmaya mecbur tutulmaz.       c) Kapıcı bu talimatta yazılı hizmetlerin aksamaması için semtinden uzağa alışveriş veya başka maksatlarla gönderilemez. Yakına da gitmiş olsa bile uzun süre apartman dışında kalamaz.
13) Kapıcı haftanın Pazar günleri izinlidir. İzin günlerinde bina sakinlerinin çarşı ihtiyaçlarını, sabah ve akşam üzeri mutlaka temin eder. Kalorifer hizmetleri hiç bir suretle    aksatılamaz. Mecburi sebeplerle bir günden fazla ayrılması gerektiğinde mutlaka, bina yöneticisinden izin almak ve yerine apartmanın bu talimattaki hizmetlerini eksiksiz yapacak birisini vekil olarak bırakmak zorundadır. Vekile yönetim kurulu veya apartman sakinleri tarafından herhangi bir ücret ödenmez. Yıllık izin için Sosyal Sigortalar Yasası hükümleri uygulanır.
14)Kapıcı, Sosyal Sigortalar Yasası kurallarına tabidir.
15) Kapıcı apartmanın umumi hizmetlerinde yöneticinin emrinde olup, vereceği direktifleri yerine getirir. Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak görevi dışında, bu talimatta yazılı görevleri için yöneticiden başka kimseden emir alamaz.

kapıcı yönetmeliği, konut kapıcıları yönetmeliği, kapıcı yönetmelik, konut kapıcı yönetmeliği
Konut Kapıcıları Yönetmeliği örneği

İlgili Yazılar

Kapıcı Dairesi ile İlgili Yargıtay Kararları yazısı